THURAKIEL

“ Již naslouchám má něho milá,
  hojí se cos pohladila. 

Byl jsem THURAK, tys mé EL
společně THURAKIEL.“